• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Przemysł rolno - spożywczy

Coraz większego znaczenia nabiera wykorzystanie biomasy w sektorze rolnym i przemyśle spożywczym. Dzięki wykorzystaniu dostępnej w regionie biomasy, istnieje możliwość znacznego zmniejszenia koszty zakupów paliwa oraz ograniczenie emisji CO2 i pyłów do atmosfery. ICS ENERGIETECHNIK oferuje odpowiednie rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w energię dla szerokiej gamy procesów produkcji rolnej i spożywczej.
W sektorze rolnym przebudowywane są przeważnie instalacje mające zastosowanie w suszarnictwie różnorodnych produktów rolnych, z tradycyjnych urządzeń zasilanych paliwami kopalnymi na kotły i systemy spalające ekologiczną biomasą. Ponieważ często paliwa biomasowe występują bezpośrednio w danym regionie ma to ogromne zalety ekonomiczne. Często instalacje zasilane biomasą dla w pełni wykorzystania, oprócz produkcji energii cieplnej również połączone są z systemami wytwarzającymi energię elektryczną (kogeneracja), co umożliwia w pełni wykorzystanie energii z paliw biomasowych.
 
Poniżej znajdują się wybrane przykłady projektów i referencje, które zostały pomyślnie zrealizowane przez ICS ENERGIETECHNIK:
 

 

Elektrociepłownia biomasowa w Wiesmoor - prąd i ciepło dla szklarni

      Biomasse Referenzen Wiesmoor Kraftwerk 200x150  Biomasse Referenzen Wiesmoor Kraftwerk hinten 200x150
      Biomasse Referenzen Wiesmoor Kraftwerk Stahlbaukonstruktion 200x150  Biomasse Referenzen Wiesmoor Hauptanlagenteile 200x150

Dzięki inicjatywy władz miasta oraz lokalnych użytkowników szklarni ICS Energietechnik został ekologicznym producentem prądu i ciepła z biomasy w Wiesmoor. Energia produkowana jest z nieprzetworzonej biomasy w postaci odpadów drewna pochodzącego z wycinek prowadzonych przez zarządzających zielenią miejską. Nowa instalacja powstała w Wiesmoor w miejsce wielu instalacji opalanych paliwami stałymi, poprawiając tym samym znacząco sytuacje lokalnego środowiska. Produkcja energii z odnawialnych źródeł energii jest ekologiczna i przyjazna środowisku, natomiast wytwarzany prąd jest dostępny lokalnie. Dzięki temu regionalna ekonomia została wzmocniona oraz stworzono nowe miejsca pracy, a to wszystko dzięki przystępnej i zabezpieczonej w długim okresie czasu cenie dostaw energii.

Dane techniczne:

     • Lokalizacja: Germany
     • Turbogenerator moc: 1.990 kWel
     • Moc kotła: 10.300 kWth / 35 bar / 500 °C
     • Paliwo: odpady drewna z pochodzące z utrzymania zieleni miejskiej

Wybudowana przez ICS Energietchnik , jako głównego inwestora, elektrownia wytwarza ok 2 MW prądu oraz 7,5 MW ciepła. Energia cieplna dostarczana jest do wielu lokalnych szklarni i służy do ogrzewania oko 30 ha powierzchni szklarniowej oraz sieci ciepłowniczej o dł. 7 km . Wytworzony prąd jest wprowadzany do obiegu miejskiego przez German EEG. Energia wytwarzana jest przez kocioł biomasowy oraz parowy trurbogenrator. System posiada zautomatyzowane podawanie paliwa i odpopielanie.


 

Elektrociepłownia biomasowa w Stainach - para technologiczna dla przemysłu mleczarskiego

      Biomasse Referenzen Stainach Kraftwerk 200x150  Biomasse Referenzen Stainach Kühler 200x150
      Biomasse Referenzen Stainach Feuerung Rost und Schamott 200x150  Biomasse Referenzen Stainach Feuerung Stahlbau 200x150

Elektrociepłownia w Stainach powstała na potrzeby lokalnego wytwórcy wyrobów mleczarskich, który chciał się uniezależnić od dostaw energii od tradycyjnych dostaw ciepła pochodzących ze źródeł kopalnych. Łączna moc instalacji 12.400 kWth wytwarza obecnie niezbędną parę technologiczną do produkcji wyrobów mleczarskich, a energia elektryczna dostarczana jest do sieci miejskiej. Para technologiczna jest transportowana rurociągiem o długości 200 m, który musiała być częściowo przeprowadzona pod torami kolejowymi. Dostarczona instalacja przez ICS Energietechnik jest zaprojektowana, dostarczona i wybudowana jako podwójna w systemie redundantne, co zapewnia 100% ciągłość w dostawach energii. Do zasilania kotłów wykorzystywana jest regionalnie dostępne paliwo. Pozostałe ciepło z instalacji zasila również miejską sieć ciepłowniczą.

Dane projektu:

     • Lokalizacja: Austria
     • Moc turbiny: 1,500 kWel
     • Produkcja pary: max. 14 t / h
     • Moc kotła: 2 x 6.200 kWth / 35 bar / 500 ° C
     • Paliwo: zrębka i kora

 

Suszarnia ZIPO - Susznie kukurydzy

      Biomasse Referenzen Zipo Trocknungsanlage 200x150  Biomasse Referenzen Zipo Kesselhaus 200x150
      Biomasse Referenzen Zipo Feuerung Feuer 200x150  Biomasse Referenzen Zipo Hydraulikaggregat 200x150

Nasz klient od wielu lat prowadzi działalność związaną trzoda chlewną, rolnictwem i produkcją biomasy. Ekspansja firmy i montaż nowej suszarni ziaren kukurydzy i soi była kolejnym krokiem w stronę sukcesu. Dostarczona instalacja dla tej suszarni, przez ICS Energietechnik także przyczyniła się do tego sukcesu. Dzięki zastosowaniu naszej elastyczne technologii, możliwe jest także podłączenie kolejnych zaplanowanych suszarni oraz istnieje możliwość rozbudowy o sieć ciepłowniczą. Dzięki zastosowaniu takiego systemu dostawy energii instalacja jest bardziej opłacalna i ekonomiczna.

Dane techniczne:

     • Lokalizacja: Słowenia
     • Wydajność suszarni: 16 t/h
     • Suszony produkt: kukurydza, soja
     • Wydajność wytwornicy gorącego powietrza: 3.000 kWth / 130 °C
     • Paliwo: zrębka drzewna, kolby kukurydzy

 

Suszarnia Tschiggerl - kolby kukurydzy do suszenia ziaren kukurydzy

      Biomasse Referenzen Tschiggerl Heizhaus 200x150  Biomasse Referenzen Tschiggerl Heizhaus Montage 200x150
      Biomasse Referenzen Tschiggerl Brennstoffbunker 200x150  Biomasse Referenzen Tschiggerl Trockner mit Silo 200x150

Celem projektu było zminimalizowanie kosztów i wykorzystanie wszystkich dostępnych w regionie zasobów agro paliwa. W bardzo krótkim czasie postawione zostały trzy rodzaje suszarni na zboże, nasiona dyni, fasolę i kukurydzę. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, klient opierał się w 100% na doświadczeniu i know-how firmy ICS ENERGIETECHNIK. Jako paliwo dla instalacji grzewczej zastosowano kolby kukurydzy (bez obróbki), zebrane bezpośrednio z pól. Technologia spalania została dostosowana i zoptymalizowana przez naszych specjalistów specjalnie dla tego rodzaju paliwa. Dzięki przystosowaniu instalacji, teraz dostarcza on, z powodzeniem i dużą wydajnością energię cieplną dla systemów suszących.

Dane techniczne:

     • Lokalizacja: Austria
     • Wydajność suszenia: 16 t/h + 2 t/h + 1t/h
     • Suszony produkt: ziarna kukurydza, pestki dyni, fasola, zboża
     • Wydajność wytwornicy: 3.000 kWth / 130 °C
     • Paliwo: kolby kukurydzy

https://www.youtube.com

http://www.tschiggerl.at


 

Suszrania Viljamaa - zrębka drzewna zamaist ciekłego gazu

      Biomasse Referenzen Viljamaa Trocknungsanlage 200x150  Biomasse Referenzen Viljamaa Trocknungsanlage Brennstoffbunker 200x150
      Biomasse Referenzen Viljamaa Feuerung 200x150  Biomasse Referenzen Viljamaa Brennstoffbunker 200x150

Wykorzystywany przez naszego klienta gaz LPG do suszenia podwyższał niepotrzebnie koszty . Oczywista, zatem była decyzja klienta o zainstalowaniu wytwornicy goeącego powietrza zasilanej biomasą z własnej produkcji. Dla dostarczenia technologii do produkcji gorącego powietrza z biomasy został wybrany ICE Energietchnik, jako profesjonalny i doświadczony producent systemów grzewczych. Zimne, jesienne miesiące w Estonii wymagają bardzo efektywniej produkcji gorącego powietrza, dla zapewnienia ciągłości suszenia. Dzięki zastosowaniu technologii ICS HotAir klient osiągną swój cel. Rentowność instalacji, a co za tym idzie, niskie koszty suszenia zapewniają przewagę nad konkurencją i sukces w długim okresie czasu. Na dzień dzisiejszy instalacja jest największą w Estonii.

Dane techniczne:

     • Lokalizacja: Estonia
     • Wydajność suszenia: 40 t/h
     • Suszony produkt: rzepak, pszenica, fasola
     • Wydajność wytwornicy: 3.000 kWth / 110 °C
     • Paliwo: zrębka drzewna, odpady ziarna

 

Suszarnia Mitterer - kora zastępuje olej opałowy

      Biomasse Referenzen Mitterer Trocknungsanlage 200x150  Biomasse Referenzen Mitterer Feuerung 200x150
      Biomasse Referenzen Mitterer Silos 200x150  Biomasse Referenzen Mitterer Schubboden mit Einschubschnecke 200x150

W celu obniżenia kosztów suszenia kukurydzy, za pomocą instalacji na olej opałowy, ICS Energietechnik dostarczył klientowi nowy system ICS HotAir zasilany biomasą. Paliwo dla naszej nagrzewnicy powietrza dostarczane jest z pobliskiego tartaku. Dzięki zastosowaniu technologii ICS HotAir do suszarni kukurydzy i zbóż dostarczane jest czyste gorące powietrze, bez żadnych zanieczyszczeń. Sukces tego projektu mówi sam za siebie, nasz klient dzięki zastosowaniu systemu ICS HotAir, zdołał zmniejszyć koszy produkcji, a zarazem zwiększył swoją konkurencyjność na rynku.

Dane techniczne:

     • Lokalizacja: Austria
     • Wydajność suszenia: 2 x 6 t/h + 1 t/h
     • Suszony produkt: kukurydza, wytłoki
     • Wydajność wytwornicy: 2.000 kWth / 110 °C
     • Paliwo: kora i odpady agro

 
 

Wir verwenden Cookies auf unserer Website, um Ihren Besuch effizienter zu machen und Ihnen mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und deren Löschung finden Sie in unserer Rechtliches.

Ich akzeptiere Cookies von dieser Seite