• 1
 • 2
 • 3

Przemysł drzewny

Przemysł drzewny jest klasycznym przykładem systemów i instalacji z zastosowaniem energii z biomasy. Dostawy energii ze spalania biomasy i drewna odpadowego jest najlepszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla dostaw ciepła niezbędnego w procesach technologicznych. ICS ENERGIETECHNIK ma wieloletnie doświadczenie w branży drzewnej, dlatego rozumie i jest w stanie zaspokoić potrzeby klientów. Technologia spalania biomasy wykorzystywana jest w tartakach, podczas produkcji płyty wiórowych, MDF, OSB, przy produkcji mebli, a także podczas wytwarzania pelletu. Dzięki wykorzystaniu jako opał, odpadów drzewnych powstających bezpośrednio podczas produkcji istnieje możliwość zmniejszenia kosztów wytwarzania energii. Oprócz bezpośredniego wykorzystania energii cieplnej w procesie produkcyjnym pary technologicznej, gorącej wody, powietrza lub oleju termalnego, można również generować energię elektryczną. Nadwyżki energii elektrycznej i cieplnej mogą być przekazywane do sieci miejskich.
 
Poniżej znajdują się wybrane przykłady projektów i referencje, które zostały pomyślnie zrealizowane przez ICS ENERGIETECHNIK:
 

 

Elektrociepłownia biomasowa Mebel-Serwis Ukraina – dostawa ciepła do produkcji mebli 

      Biomasse Referenzen Mebel Service Feurung Überhitzer 200x150  Biomasse Referenzen Mebel Service Kesselhaus 1 200x150
      Biomasse Referenzen Mebel Service Kesselhaus 2 200x150  Biomasse Referenzen Mebel Service Kesselhaus 3 200x150

ICS ENERGIETECHNIK otrzymało zlecenie na wykonanie elektrociepłowni zasilanej biomasą, aby zapewnić długoterminową dostawę ciepła do komór suszarniczych drewna oraz ogrzania budynków produkcyjnych i biurowych. Instalacja oprócz wykorzystania energii cieplnej, przekształca również energię pary do produkcji energii elektrycznej, która następnie dostarczana jest do publicznej sieci energetycznej. Nasz Klient, który zarządza kilkoma dużymi zakładami meblowymi w regionie, zaufał i powierzył nam wykonawstwo instalacji, dzięki długoletniemu doświadczeniu ICS-u w eksporcie. Większość paliwa zasilającego instalację elektrociepłowni pochodzi z zakładów produkcyjnych Klienta. Jako paliwo stosowane są poprodukcyjne odpady drewna oraz zrębka drzewna. ICS oprócz dostarczania niezbędnych urządzeń do elektrociepłowni, umożliwiło i zapewniło Klientowi, także możliwość korzystna z kredytu eksportowego. Zabezpieczenie finansowe dla inwestycji zostało zrealizowane za pośrednictwem Banku Austriackiego.

Dane techniczne:

     • Lokalizacja: Ukraine
     • Turbogenerator moc: 2.200 kWel
     • Moc kotła: 12.000 kWth / 35 bar / 500 °C
     • Paliwo: zrębka i odpady drzewne
     • Finansowanie: Kredyt eksportowy od Austriackiego Banku

Zwycięzca SEF AWARDS 2017 – Najlepszy projekt biomasowy we wschodniej Europie!

http://www.linkedín.com


 

Elektrociepłownia biomasowa w Biłgoraju - drewna odpadowe z produkcji mebli

      Biomasse Referenzen Bilgoraj Kühlteich 200x150  Biomasse Referenzen Bilgoraj Brennstoff Kran 200x150
      Biomasse Referenzen Bilgoraj Kesselhaus 200x150  Biomasse Referenzen Bilgoraj Dampfturbine 200x150

Elektrociepłownia w Biłgoraju była pierwszym tego rodzaju projektem ICS Energietechnik w Polsce, gdzie wytwarzny jest jednocześnie prąd i ciepło. Paliwem dla instalacji są odpady drewna powstałe w czasie produkcji mebli. Paleniska zostały specjalnie zaprojektowane, aby była możliwość spalania odpadów MDF i trocin. Kotły w paliwo są zasilane w pełni zautomatyzowanym systemem transportu. Instalacja składa się z dwóch jednostek kotłowych, które wytwarzają parę przegrzaną. Następnie energia cieplna z kotłów, w turbogeneraotrze przetwarzana jest na prąd elektryczny. Chłodzenie ciepła resztkowego odbywa się w sztucznie utworzonym stawie o powierzchni 1,5 ha. Cały układ działa automatycznie przez cały rok.

Dane techniczne:

     • Lokalizacja: Polska
     • Turbogenerator moc: 2.650 kWel
     • Moc kotła: 2 x 6.200 kWth / 35 bar / 500 °C
     • Paliwo: MDF i płyty wiórowe

 

Elektrociepłownia biomasowa w Aschbach - prąd i ciepło dla suszarni taśmowej

      Biomasse Referenzen Aschbach Kesselhaus 200x150  Biomasse Referenzen Aschbach Kesselhaus Hinterseite 200x150
      Biomasse Referenzen Aschbach Brennstoff 200x150  Biomasse Referenzen Aschbach Feuerung Sektion 1 200x150

Ekonomiczna i rozsądna utylizacja odpadów drewna, skłoniła naszego klienta do realizacji tego projektu. Paliwem do zasilania instalacji stały się korzenie drzew i odpady drewna, które pochodzą z działalności w ramach gospodarki odpadami, którą prowadzi klient. Częste zmiany jakości paliwa w normalnej eksploatacji instalacji wymagają wysokiego stopnia automatyzacji procesu spalania i specjalnie dostosowanego systemu sterowania. Dlatego klient powierzył nam zaprojektowanie i wykonanie instalacji, która spełni wymagania trudnego i nie jednorodnego paliwa. Urządzenia i instalacje ICS Energietechnik charakteryzują się dużą dynamiką pracy i szybkim dostosowaniem się do zróżnicowanego paliwa. Ciepło z instalacji kogeneracji dostarczane jest do suszarni taśmowej, która służy do suszenia różnych materiałów. W energię cieplną można również zasilać pobliskie gospodarstwa domowe, poprzez sieć ciepłowniczą.

Dane techniczne:

     • Lokalizacja: Austria
     • Turbogenerator moc: 2.000 kW el
     • Moc kotła: 2 x 6.200 / 35 barów / 500 ° C
     • Paliwo: odpady drewna

 

Kocioł gorącej wody w Mielcu - ciepło technologiczne do produkcji mebli 

      Biomasse Referenzen Mielec Kessel 200x300  Biomasse Referenzen Mielec Brennkammer 200x300  Biomasse Referenzen Mielec Kesselhaus 200x300

Ciepło wytwarzane w kotle wodnym, wyprodukowanym przez ICS ENERGIETECHNIK wykorzystywane jest zarówno w procesach technologicznych podczas produkcji mebli oraz służy do ogrzewania budynków produkcyjnych i biurowych. Dzięki zastosowaniu w palenisku specjalnej konstrukcji rusztu jest możliwe stosowanie paliw o zróżnicowanej frakcji i bardzo niskiej wilgotności. Jako paliwo wykorzystywane są płyty wiórowe oraz odpady pozostałe po produkcji mebli. Instalacja jest już trzecim systemem grzewczym zamówionym przez naszego klienta w ciągu 3 lat.

Dane techniczne:

     • Lokalizacja: Polska
     • Moc kotła: 5.000 kWth / 10 bar / 140 °C
     • Paliwo: MDF i płyty wiórowe

 
 

Wir verwenden Cookies auf unserer Website, um Ihren Besuch effizienter zu machen und Ihnen mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Cookies und deren Löschung finden Sie in unserer Rechtliches.

Ich akzeptiere Cookies von dieser Seite